Warning: Array to string conversion in /home/clauver/public_html/stewapl/wp-includes/formatting.php on line 1108

Regulamin

INSTRUKCJA ŻEGLUGI

1.  PRZEPISY
Regaty będą rozgrywane zgodnie z aktualnymi Przepisami Polskiego Związku Żeglarskiego, Przepisami Regatowymi Żeglarskimi, Przepisami Klasowymi oraz niniejszą Instrukcją Żeglugi.

2.  KOMUNIKATY
będą umieszczane na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Biurze Regat – Kapitanacie Przystani.

3.  ZMIANY INSTRUKCJI ŻEGLUGI
Wszelkie zmiany ogłoszone będą przed godz. 0945 w dniu, w którym zaczynają obowiązywać.

4. JACHTY

4.1. Jachty zostaną zapewnione wszystkim zawodnikom. Jednak zawodnicy nie mogą nic w nich zmieniać lub wprowadzać jakichkolwiek zmian z wyjątkiem:
a/ zamontowania wskaźnika wiatru, włączając przędze lub nitki, które mogą być przywiązane lub
zamocowane taśmą w dowolnym miejscu jachtu,
4.2. Całe wyposażenie jachtu przeznaczone do żeglowania musi znajdować się na jachcie w czasie, gdy jest on na wodzie.
4.3. Na łodziach nie wolno umieszczać reklam zgodnie z kodeksem reklamowania ISAF.
4.4. Karą za niedostosowanie się do jednego z powyższych przepisów będzie dyskwalifikacja we wszystkich wyścigach, w których ten przepis był złamany.
4.5. Zawodnicy muszą o każdym uszkodzeniu lub utracie wyposażenia, niezależnie od ich wielkości, zawiadomić organizatora natychmiast po zabezpieczeniu jachtu na brzegu. Karą za niewypełnienie tego punktu instrukcji będzie dyskwalifikacja w ostatnim rozegranym wyścigu, chyba, że jury będzie przekonane, że zawodnik dokonał zdecydowanego wysiłku, aby dostosować się do niniejszego wymagania.

5.  PLAN REGAT
Start  do  wszystkich  wyścigów będzie sygnalizowany z wody, ze statku KR. Przewiduje się rozegranie 5-ciu biegów (ilość biegów będzie uzależniona czasem rozegrania wszystkich biegów). W przypadku dużej liczby zgłoszeń przewiduje się eliminacje w grupach startowych. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu min. 2-ch biegów. Przy rozegraniu min.4-ch biegów najgorszy rezultat zostanie odrzucony.

6.  FLAGA KLASY
Sygnałem klasy jest flaga klasy PUCK (biały krzyż Św. Andrzeja na pomarańczowym tle).

7.  TRASA
Podana na osobnym rysunku .

8.  ZNAKI TRASY
Znakami trasy są boje oznaczone numerami i tyczka ograniczająca linie startu i mety.

9.  START
Starty  do  biegów  będą  przeprowadzane  zgodnie  z podanymi  przepisami. Sygnał ostrzeżenia podany będzie 5 minut przed sygnałem startu. Należy bacznie obserwować flagi sygnałowe. Linię startu wyznacza nabieżnik na statku  KR oraz tyczka z niebieską flagą. Jacht nie może wystartować później niż 5 min. po sygnale startowym.

10.  ZMIANA TRASY PO STARCIE
Nie przewiduje się.

11. LINIA METY
Linia mety przebiega między nabieżnikiem na statku KR a tyczką po jego lewej burcie.

12. ZAMKNIĘCIE METY
Nastąpi 10 minut po ukończeniu biegu przez pierwszy jacht.

13. PROTESTY
Protesty muszą być zgłoszone KR bezpośrednio po minięciu linii mety i złożone na  formularzu protestowym w Biurze Regat w ciągu 30 minut od zamknięcia mety ostatecznego biegu.
Opłata protestowa – w wysokości wpisowego.

14. SYSTEM KAR
Stosowana będzie kara obrotu o „360” stop. i „720”stop. Wymienione kary muszą być zgłaszane do KR na mecie.

15. SYGNAŁY STARTOWE
Sygnał ostrzeżenia – 5 min. przed startem – flaga klasy „Klasa PUCK”.
Sygnał przygotowania – 4 min. przed startem –  flaga „P” MKS.
Sygnał przed startem – 1 min. przed startem – opuszczenie flagi „P” MKS.
Sygnał  startu – 0 min. opuszczenie flagi klasy „ Klasa PUCK”. 

16. FALSTART INDYWIDUALNY
Sygnalizowany będzie wywieszeniem flagi „X” MKS przez 2 min. od chwili startu.

17. FALSTART GENERALNY
Sygnalizowany będzie flagą  „1 zastępczy”. Powtórzenie procedury startowej nastąpi po upływie 1 min. od opuszczenie w/w flagi.

18. PUNKTACJA
Do obliczenia wyników stosowany będzie system „małych punktów”.

19. BEZPIECZEŃSTWO
Każdy jacht musi być wyposażony w komory wypornościowe, czerpaki i cumę.  Uczestnicy regat żeglują ubrani w zapięte kamizelki asekuracyjne. Nie przestrzeganie tego wymogu karane będzie dyskwalifikacją. Przy sile wiatru 4 stop.B. (5,5 – 7,9 m/s) wszyscy zawodnicy zobowiązani są do refowania żagli. Decyzję o refowaniu żagli podejmuje KR, co będzie sygnalizowane  flagą  „ Y ” MKS i sygnałem akustycznym na statku KR lub na lądzie. Nie zastosowanie się do polecenia spowoduje dyskwalifikację w danym biegu.

20. UBEZPIECZENIE
Organizator ubezpiecza regaty. Uczestnicy startują na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, zguby dotyczące osób trzecich lub sprzętu , poniesione lub wyrządzone przez uczestników regat przed, w trakcie i po regatach , jak i wynikłe z nieprzestrze – gania  przepisów objętych niniejszą instrukcją.

21. OCHRONA ŚRODOWISKA
Każdy jacht zaobserwowany przez KR jako wyrzucający śmieci do wody, może być ukarany przez KR lub Zespół Protestowy po rozpatrzeniu protestu, zgodnie z podanymi przepisami.

22. PLAN TRASY REGAT

Przewiń na górę
Call Now Button