NABÓR NA LICENCJE NA HOLOWANIE NARCIARZA WODNEGO

Licencja na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających

Wymagania:

1. Ukończony 18 rok życia

2. Posiadanie patentu co najmniej patentu sternika motorowodnego

3. Zdanie egzaminu na licencję na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających

Uprawnienia

1. Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu narciarza wodnego

2. Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych.

Zapisy w Biurze STEWY.

Tel. 518 458 791

58 320 00 62