Jednodniowe szkolenie SRC VHF zakończone egzaminem. 
Termin szkolenia 17 grudzień 2016r od godz.10.00.
Miejsce szkolenia: Przystań Jachtowa STEWA GOSM ul.Tarcice 15 , 80-718 Gdańsk
Telefon kontaktowy 518 458 791
Zapisy w biurze STEWY .
Ilość miejsc ograniczona.

Na każdym jachcie wyposażonym w radiostację powinna znajdować się osoba z uprawnieniami do jej obsługi – wymaga tego zarówno prawo jak i zdrowy rozsądek. Warto znać procedury radiowe i zasady, jakie rządzą w eterze. Od tego zależeć może nie tylko bezpieczeństwo, ale także komfort codziennej żeglugi! Licencja radiooperatora SRC VHF to również, poza patentem uprawniającym do prowadzenia jachtów, dokument niezbędny do czarteru jachtu. W skład załogi musi wchodzić co najmniej jeden certyfikowany radiooperator. Uczestnikom kursu wysyłamy materiały szkoleniowe, z którymi warto zapoznać się przed szkoleniem, aby zaoszczędzić cenny czas na przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych, na które zwracamy szczególną uwagę.

Kurs SRC VHF prowadzimy na materiałach brytyjskiego Royal Yachting Association. Każdy uczestnik kursu otrzymuje podręcznik SRC VHF. Certyfikat brytyjski wystawiany po kursie jest równorzędnym dokumentem do polskiego świadectwa wydawanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej i jest respektowany zarówno podczas kontroli, jak i podczas rejestracji radiostacji w Urzędzie. 

Cena jednodniowego szkolenia SRC VHF 450 zł. Koszt wydania świadectwa 350 zł

Cena obejmuje:
- Szkolenie teoretyczne w sali Akademii
- Ćwiczenia praktyczne z radiostacjami
- Materiały szkoleniowe: pakiet szkoleniowy RYA m.in.podręcznik RYA Radio, skrypt w języku polskim, słowniczek

Szkolenie obejmuje przygotowanie teoretyczne – wykłady i praktyczne – ćwiczenia na rzeczywistym sprzęcie spotykanym na większości jednostek W trakcie trwania szkolenia, prowadzący na bieżąco odnosi się do powiązanych z omawianymi zagadnieniami pytań testowych z którymi można spotkać się na egzaminie.

Po zakończeniu kursu od razu przeprowadzany jest egzamin.

Na egzamin należy przynieść jedno zdjęcie.